Kegiatan Mahasiswa KKN STKIP Bima angkatan ke XXIX Desa Sondosia Kec. Bolo

Mahasiswa KKN STKIP Bima angkatan ke XXIX Desa Sondosia Kec. Bolo berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Gerakan Literasi “Sarangge Baca” yang diadakan oleh Karang Taruna Desa Sondosia. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk menambah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Daftar Nama Finalis Olimpiade MIPA 2018 STKIP Bima “Bidang Matematika”

BIDANG MATEMATIKA

Rayon 1

No Nama Peserta Asal Sekolah
1 Ulfa Zulkaidah MAN 2 Bima
2 Amirul Mukmin MAN 2 Bima
3 Tiara Indah Pratiwi SMAN 1 Sape
4 Eka Anggriani SMAN 1 Sape
5 Nabila Oktaviani SMAN 1 Sape
6 Nur Ramadhani SMAN 1 Sape
7 Mira Atun Hayati SMAN 2 Lambu


Rayon 2

No Nama Peserta Asal Sekolah
1 Jumrati SMAN 1 Kota Bima
2 Muhammad Zainul Bima SMAN 1 Kota Bima
3 Dwi Salsabila SMAN 1 Kota Bima
4 Alifia Arrosida MAN 2 Kota Bima
5 Ayim Binasti MAN 2 Kota Bima
6 Putri Hardiyanti Citra F MAN 2 Kota Bima
7 Nur Istiqamah MAN 1 Kota Bima
8 Nurmiati MAN 1 Kota Bima
9 Santri MAN 2 Kota Bima
10 Zikrul Sa’ban MAN 2 Kota Bima
11 Nurul Amaliah MAN 1 Kota Bima
12 Muhammad Rizki Saputra SMAN 2 Wera

 

Rayon 3

No Nama Peserta Asal Sekolah
1 Zainul Arifin SMAN 3 Langgudu
2 Nursakinah SMAN 3 Langgudu
3 Ibang Maryadi SMAN 3 Langgudu
4 Dea Aulia Azka SMAN 1 Woha
5 Nurrahmania SMAN 1 Woha

 

Rayon 4

No Nama Peserta Asal Sekolah
1 Qurratu Ainy SMAN 1 Bolo
2 Puji Nurun Hidayah MAN 1 Bima
3 Sri Ayu Wahdaniyah MAN 1 Bima
4 Nur Afikah Aprianti SMAN 1 Madapangga

 

Rayon 5

No Nama Peserta Asal Sekolah
1 M. Fadly SMAN 1 Dompu
2 Yudhan Putra SMAN 1 Dompu
3 Silvi Sari Dewi SMAN 1 Dompu
4 Yunita Islamyatul Ka’bah SMAN 1 Dompu

 

Keterangan:

Finalis
Finalis Tambahan

Daftar Nama Finalis Olimpiade MIPA 2018 STKIP Bima “Bidang Fisika”

BIDANG FISIKA

Rayon 1

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Robiah Al Adawiah 37,5 MAN 2 Bima
2 Nuraini 32,5 SMA Muhammadiyah Sape
3 Mulkimulhaq 30 SMA N 1 Sape
4 Nurlaelah 30 SMAN 2 Lambu
5 Sabdaul Husna 22,5 SMA N 1 Sape
6 Muhammad Fauji 22,5 MAN 2 Bima
7 Jainunu Fajariati 22,5 SMA N 2 Lambu
8 Nurhidayah 20 SMA Muhammadiyah Sape

 

Rayon 2

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Ardiansyah 40 SMA N 1 Ambalawi
2 Akhmad Afifudin SW. 35 MAN 2 KOBI
3 Firasafianingsih 32,5 SMA N 1 Ambalawi
4 Radiatul Auliah 32,5 MAN 2 KOBI
5 Annisa Isladina Wahyudi 30 SMA N 1 KOBI
6 Wahidatun Mardhatillah 30 MAN 1 KOBI
7 Amin Rais 30 MAN 2 KOBI
8 Nurul Yaqin 27,5 MAN 1 KOBI
9 Rulis Iftitah 27,5 SMA N 1 Ambalawi
10 Nadirah 27,5 MAN 2 KOBI
11 Nurkhasanah Bulqiah 27,5 MAN 1 KOBI
12 Nur Hikmah 27,5 MAN 2 KOBI
13 Magdalena 27,5 MAN 1 KOBI
14 Sri Wahyuningsih 20 SMA N 2 Wera
15 Mawardah Al Nimmah 20 MAN 2 KOBI
16 Ainun Rosalia 20 SMA N 1 Wawo

 

Rayon 3

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Annisa Sastrawati Rayes 30 SMA N 1 Woha
2 Muhammad Ardiansyah 30 SMA N 1 Palibelo
3 Ace Islamiyah 22,5 SMA N 1 Woha
4 Afiliani 20 SMA N 1 Palibelo
5 Kholik Hidayatullah 12,5 SMA N 1 Woha

 

Rayon 4

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Alidin 32,5 SMA N 1 Bolo
2 Khaerunisah 27,5 SMA N 1 Madapangga
3 Aisila Maisya Ayu 27,5 MAN 1 Bima
4 Nurul Aulia 25 MAN 1 Bima
5 Yuniningsih 22,5 MAN 1 Bima

 

Rayon 5

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Lalita Nurul Azizah 35 SMA N 1 Dompu
2 Ady Ihtiar 35 SMA N 1 Dompu
3 Hanifah Mantika 32,5 SMA N 1 Dompu
4 Muhammad Toriyyan Dzaky 25 SMA N 1 Dompu
5 Sri Safitri R 20 SMA N 1 Dompu

 

Keterangan:

Finalis
Finalis Tambahan

Daftar Nama Finalis Olimpiade MIPA 2018 STKIP Bima “Bidang Kimia”

BIDANG KIMIA

Rayon 1

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Israil 55 SMA N 1 Sape
2 Agus Setiawan 47,5 SMA N 1 Sape
3 Muhammad Nurul Mubin 40 MAN 2 Bima
4 Nurul Hidayah 40 MAN 2 Bima
5 Ananda Rizki Amalia 40 SMA N 1 Sape
6 Arbi Sani 35 SMA N 1 Sape
7 Nurwalia 32,5 SMA N 2 Lambu
8 Mifanatul Haira 32,5 SMA Muhammadiyah Sape
9 Esti 32,5 SMA N 2 Lambu

 

Rayon 2

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Zulfattu Niam 70 MAN 2 KOBI
2 Karina Salsabila 67,5 MAN 2 KOBI
3 Nurindah Sari 65 SMA N 1 Wawo
4 Yusril Rahman 60 MAN 2 KOBI
5 Ghina Safinatunnajah 52,5 SMA N 1 KOBI
6 Risda Izzatul Jannah 52,5 MAN 1 KOBI
7 M. Syaiful Hidayat 50 MAN 1 KOBI
8 Hendar Fahmi Ananda 47,5 MAN 2 KOBI
9 Targhiburrahim 47,5 MAN 1 KOBI
10 Andi Ardiansyah 42,5 MAN 1 KOBI
11 Nurwasilatul Jannah 42,5 MAN 1 KOBI
12 Istifhamy Irnanda 40 SMA N 1 KOBI
13 Nurul Insani 40 SMA N 1 KOBI
14 Nurul Yakin 37,5 MAN 1 KOBI
15 Moch. Zuan Abdillah 37,5 MAN 1 KOBI
16 Anisaturrahman 37,5 SMA N 1 Ambalawi
17 M. Danil Al-Fikrah 35 MAN 2 KOBI

 

Rayon 3

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Nur Asia 72,5 SMA N 1 Woha
2 Khairunnisa 55 SMA N 1 Woha
3 Yeningsih 45 SMA N 1 Woha
4 Nurainiah 25 SMA N 1 Palibelo

 

Rayon 4

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 Rofiatul Mutmainah 65 SMA N 1 Bolo
2 A’raf Adi Nugraha Putra 65 SMA N 1 Bolo
3 Hanum Aulia Azzahra 60 SMA N 1 Bolo
4 Dewi Cahyani 42,5 MAN 1 Bima
5 Nur Aulia 40 MAN 1 Bima
6 Al Muhaemin 35 SMA N 1 Madapangga
7 Uswatuan Hasanah 32,5 SMA N 1 Bolo

 

Rayon 5

No Nama Nilai Asal Sekolah
1 M. Rishawan 32,5 SMA N 1 Dompu
2 Radiatushalihah 17,5 SMA N 1 Dompu

 

Keterangan:

Finalis
Finalis Tambahan

Foto Kegiatan Olimpiade MIPA Pada 5 Rayon

Galery Kegiatan Olimpiade MIPA STKIP Bima

Rayon 1 Sape Lambu

 

 

Rayon 2 Kota Bima

 

 

Rayon 3 Woha

 

 

Rayon 4 Bolo

 

 

Rayon 5 Dompu